Hjalmar branting

hjalmar branting

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om en av Sveriges mest kända statsministrar genom tiderna - Hjalmar Branting. Hjalmar Branting var en svensk socialdemokratisk politiker och tidningsman. Han var partiledare för Sveriges socialdemokratiska arbetareparti från samt blev Sveriges förste. Det var långt ifrån givet att Hjalmar Branting skulle ta ledningen när det socialdemokratiska partiet formerades på talet. Starka viljor drog åt olika håll. Kunde samhället reformeras på demokratisk väg eller krävdes en revolution? De flesta manliga arbetare, liksom alla kvinnor oavsett klass, saknade. Meriter. 3. Karl Hjalmar Branting, den föregåendes son, f. 23 nov. i Stockholm, d. 24 febr. därstädes. Elev vid Beskowska skolan vt. ; avlade mogenhetsexamen vid Stockholms gymnasium 19 maj ; student i Uppsala ht s. å.—vt. Amanuens vid Stockholms observatorium —80 samt —84;. Även efter den avgjorda vänstersegern vid års val, som förde Staaff till makten och utökade socialdemokraterna i andra kammaren hjalmar branting sextiofyra man, tillbakavisades »den hjalmar branting illusionen» om en paddel liberal-socialdemokratisk medellinje Socialdemokraten 22 okt. I en rad mycket uppmärksammade parlamentariska strider ställde sig B. De första statsministärerna ford modeller Motsättningen mellan liberaler och jennifer lopez naked i försvarsfrågan markerades likväl alltjämt, då B. Han pläderade redan i ett välkänt tal i Gävle för en fredlig revolution av samhället på den allmänna rösträttens väg, i strid med de starka krafter som ville ta makten med våld. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel katolska kyrkan stockholm. hjalmar branting

Hjalmar branting Video

Hjalmar Brantings anförande i rösträttsfrågan 1918 (textad)

Hjalmar branting - Karin Milles

Han underlät därvid ej att ifrågasätta högerns fredsvilja, så redan i interpellationsdebatten 18 sept. År , då han för tredje gången var statsminister i en minoritetsregering, fick en elak influensa förödande konsekvenser. Den 24 februari dog Sveriges statsminister Hjalmar Branting. Fröken Francke berättar om Olof Palme. Rösträttsreformen —21 innebar allmän och lika rösträtt och valbarhet för alla svenska medborgare — kvinnor som män — oavsett inkomst. Stort uppseende väckte det, då han vid årets förstamajdemonstration fällde orden:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *