Hamngatan 33 sundbyberg

hamngatan 33 sundbyberg

Hamnen 8, bostäder och centrumändamål, Hamngatan 33, centrala Sundbyberg Detaljplaneförslaget ger möjlighet att bebygga området med ett nytt flerfamiljshus vid Hamngatan/Landsvägen samt att omvandla befintlig byggnad till Senast 31 augusti ska synpunkter ha inkommit skriftligt till Sundbybergs stad. Jobbar på Centric Professionals AB. Medelinkomsten i området är 35 kr, snittbelåningen 2 kr. Valdistriktet röstar borgerligt. Hamngatan 33, Solna, Sundbyberg - Kontor. Hamngatan 33, Solna, Sundbyberg - Kontor. Hamngatan 33, Solna, Sundbyberg - Kontor. Hamngatan 33, Solna, Sundbyberg - Kontor. Hamngatan 33, Solna, Sundbyberg - Kontor. Hamngatan 33, Solna, Sundbyberg - Kontor. Hamngatan 33, Solna, Sundbyberg - Kontor.

Hamngatan 33 sundbyberg - Storm framfr

Gällande handlingar Genomförandebeskrivning Planbeskrivning Plankarta Gällande handlingar för detaljplan C Genomförandebeskrivning Planbeskrivning Plankarta. Samråd Planbeskrivning Plankarta Dokument Antikvariskt yttrande tillhörande detaljplanen Beräkning av grönytefaktor Bullerutredning Dagvattenutredning Solstudie Planuppdrag Yttrande avseende byggnadshöjd för radartrafik Yttrande över planuppdraget från Folkpartiet Yttrande över planuppdraget från Vänsterpartiet Länkar Arkitekttävling avgjord. Parkering för cirka 50 bilar anordnas inom fastigheten. Riksbyggen är exploatör, några delar är redan klara medan andra uppförs nu. Blev du länkad hit från en annan sida? Skede Mellan 6 juli och 31 augusti pågår samråd om förslaget och det finns möjlighet att lämna synpunkter.

Hamngatan 33 sundbyberg - den sjtte

Planuppdraget grundar sig på en öppen prekvalificering, varav 4 bidrag gick vidare till en andra omgång. Även i det nya huset kommer lägenheterna att bli något utöver det vanliga. Detaljplanen är ett tillägg till detaljplan  C När huset nu konverteras till bostäder bevaras den genuina industrikänslan med högt i tak, stora fönster och eleganta rumssamband med flera rum i fil. På gränsen till Bromma, vid Bällstaåns vatten, kommer Parfymfabriken att sträcka sig 16 våningar upp. Ett litet inslag av lokaler kan inrymmas mot gatorna. Här kommer du att mötas av ljusa lägenheter med hörnfönster och en takterrass med magnifik utsikt. hamngatan 33 sundbyberg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *